Университет ШАГ

Дошкільний навчальний заклад «Барвінок»

 

Сторінка батьків

Правила для батьків ДНЗ "Барвінок"
Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)
1. Загальні положення.
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоровя, людської гідності.
2. Права батьків.
2.1 Батьки мають право:
вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; 
звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
на пільги на харчування; 
вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг; 
приймати участь у заходах дошкільного закладу;
брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 

3.Обовзки батьків.
3.1.Батьки зобовязані:
виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
постійно дбати про фізичние здоров
я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 
поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком; 
виконувати режим дня дошкільного закладу; 
приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями; 
батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби; 
стежити за реальним станом здоров
я дитини; 
не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини; 
не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 
забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; 
приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я; 
діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов
язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобовязані передати дитину батькам; 
не забирати дітей в нетверезому стані; 
дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей; 
своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад; 
відвідувати батьківські збори; 
виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей; 
бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.


Навчально-виховна діяльність здійснюється за базовою програмою "Українське дошкілля".

Групи комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками. 
Вік дитини визначається станом на 1 вересня.
групи раннього віку від 2 до 3 років 
групи молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років 
групи середнього дошкільного віку від 4 до 5 років 
групи старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років 
Наповнюваність груп становить: 
для дітей віком від 2 до 3 років - до 15 осіб 
для дітей віком від 3 до 6 (7) років - до 20 осіб